skip to main content

Legal Updates

Чи можуть українці шукати притулок у Сполучених Штатах?

Posted on March 24, 2023

Притулок (Asylum) — це форма захисту, яка дозволяє особам залишатися в Сполучених Штатах замість того, щоб бути депортованими на батьківщину чи в іншу країну. Щоб подати заяву на отримання притулку в США, особи повинні фізично перебувати в США або в’їзджати через кордон США. Особи, які шукають притулку в Сполучених Штатах, повинні подати заяву про надання притулку та про утримання від видворення. Read more

Могут ли украинцы искать убежища в США?

Posted on March 24, 2023

Убежище (Asylum) – это форма защиты, позволяющая лицам оставаться в Соединенных Штатах вместо того, чтобы быть депортированными на родину или в другую страну. Чтобы подать заявление на получение убежища в США, лица должны физически находиться в США или въезжать через границу США. Лица, ищущие убежища в Соединенных Штатах, должны подать заявление о предоставлении убежища и удержании от выдворения. Read more

Подача заяви на отримання статусу постійного жителя на підставі сімейної візи

Posted on March 24, 2023

Українці, які були конкретно визначені як близькі родичі у США, можуть мати право подати заяву на зміну статусу на постійне проживання через сімейні імміграційні візи. Члени сім'ї США повинні бути громадянами США або законними постійними жителями (LPR) (власники грін-картки). Існує два типу сімейних шляхів до постійного місця проживання: Візи для найближчих родичів громадян США, або Візи для громадян США/LPR Family Preference. Read more

Подача заявления на получение статуса постоянного жителя на основании семейной визы

Posted on March 24, 2023

Украинцы, конкретно определенные как близкие родственники в США, могут иметь право подать заявление на изменение статуса на постоянное проживание через семейные иммиграционные визы. Члены семьи США должны быть гражданами США или законными постоянными жителями (LPR) (владельцы грин-карты). Существует два типа семейных путей к постоянному месту жительства: Визы для ближайших родственников граждан США, и Визы для граждан США/LPR Family Preference. Read more

Статус тимчасового захисту (ТPS) для українців: передумови та вимоги

Posted on March 21, 2023

Тимчасовий захищений статус (Temporary Protected Status (TPS)) — це тимчасовий імміграційний захист, який надається громадянам певних країн, які не можуть повернутися на батьківщину. Українці, які прибули до США після 11 квітня, не мають права подавати документи на отримання TPS. Поточний період TPS для України діє до 19 жовтня 2023 року. Read more

Временный защищенный статус (TPS) для украинцев: предпосылки и требования

Posted on March 21, 2023

Временный защищенный статус (Temporary Protected Status (TPS)) — это временная иммиграционная защита. Граждане Украины, прибывшие в США 11 апреля 2022 или ранее и физически находящиеся в США непрерывно с 19 апреля 2022 года, могут подать заявку на получение TPS. Нынешний период TPS для Украины действует до 19 октября 2023 года. Read more

Уникайте шахрайства, та несанкціонованих юридичних порад щодо Uniting for Ukraine та інших імміграційних процесів

Posted on March 20, 2023

Будь ласка, будьте дуже обережні у Facebook і Telegram. Зараз відбувається багато шахрайства. Ми знаємо про багатьох українців, яких ошукали. Будьте обережні: ● Самозванці, які видають себе за USCIS або інших державних службовців ● Державні нотаріуси або помічники юристів пропонують допомогу з імміграційними формами ● Люди, які кажуть, що мають особливі зв’язки або можуть пришвидшити обробку ● Люди, які просять у вас гроші або банківські рахунки ● Люди, які пропонують імміграційні послуги в США за межами США. Read more

Избегайте мошенничества и несанкционированных юридических советов по Uniting for Ukraine и других иммиграционных процессов

Posted on March 20, 2023

Мы призываем вас быть очень осторожными в Facebook, Telegram и других социальных сетях. Очень много мошенничества нацелено на украинцев. Нам известно о многих украинцах которые стали жертвами иммиграционного мошенничества в Интернете. Остерегаться: ● Самозванцы выдающие себя за USCIS или других государственных служащих. ● Государственные нотариусы или помощники юристов предлагают помощь с иммиграционными формами. ● Люди которые говорят что у них есть особые связи или они могут ускорить обработку ● Люди просят у вас деньги или банковские счета. ● Люди, которые предлагают иммиграционные услуги США за пределами США. Read more

Новости: Украинцам продлили срок действия временного гуманитарного пароля

Posted on March 14, 2023

Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило что некоторым украинским гражданам и ближайшим родственникам с временным гуманитарным паролем, прибывшим в Соединенные Штаты в прошлом году по неотложным гуманитарным причинам, будет разрешено продлить срок действия пароля. Read more

Новини: Українцям продовжили термін тимчасового гуманітарного пароля

Posted on March 14, 2023

DHS оголосило, що деяким категоріям громадян України (та їх найближчим родичам), які прибули до Сполучених Штатів минулого року через нагальні гуманітарні причини і котрим видали тимчасовий гуманітарний пароль терміном до 1 року, буде продовжено термін дії паролю ще на 1 рік! Read more

This site is for general information only. It is not intended to provide legal advice and does not establish an attorney client relationship.

Learn more about how to use this site.