Притулок (Asylum) — це форма захисту, яка дозволяє особам залишатися в Сполучених Штатах замість того, щоб бути депортованими на батьківщину чи в іншу країну. Щоб подати заяву на отримання притулку в США, особи повинні фізично перебувати в США або в’їзджати через кордон США. Особи, які шукають притулку в Сполучених Штатах, повинні подати заяву про надання притулку та про утримання від видворення.

Особа, яка не перебуває у процедурі видворення, може подати заяву на «твердий притулок» через USCIS протягом одного року після останнього прибуття до Сполучених Штатів, хоча є кілька обмежених винятків із річного терміну подання. Окрім однорічного терміну подання заяви, можуть існувати й інші перешкоди для отримання притулку, такі як тверде переселення в іншу країну або кримінальне минуле.

Якщо офіцер USCIS з питань притулку не охвалює заяву про надання притулку, а заявник не має законного імміграційного статусу, заявника направляють до імміграційного суду для розгляду справи про видворення, де він може поновити запит на надання притулку через захист і постати перед імміграційним суддею.

Особа, яка вже перебуває у процедурі видворення, може подати заяву на «захисний притулок», подавши заяву до імміграційного судді у Виконавчому офісі з розгляду питань імміграції (EOIR).

Особа може подати заяву на надання притулку в Сполучених Штатах незалежно від країни походження чи поточного імміграційного статусу. Для того, щоб подати заяву на захист притулку, заявники повинні довести, що вони не можуть повернутися на батьківщину, оскільки вони дійсно побоюються там переслідувань. Шукачі притулку повинні довести, що вони зазнали переслідувань або мають обґрунтовані побоювання переслідувань через свою расу, релігію, національність, приналежність до певної соціальної групи чи політичних переконань, якщо повернуться до своєї країни.

Вони повинні довести шкоду завдану урядом їхньої рідної країни або особою чи групою, від яких уряд їхньої рідної країни не може їх захистити. Щоб мати право на отримання притулку, переслідування також має бути значним, наприклад, незаконне чи політичне затримання, катування, порушення прав людини, фізичне насильство або певний вид важкої нефізичної шкоди.

Кожен заявник на притулок несе тягар доведення всіх елементів своєї заяви про надання притулку:

  1. Переслідування в минулому або «обґрунтований страх» перед майбутнім переслідуванням
  2. Принаймні одна з 5 відповідних «захищених ознак» (раса, релігія, національність, належність до певної соціальної групи або політичні погляди)
  3. «Зв’язок» (причинно-наслідковий зв’язок) між шкодою, якої заявник зазнав або якої побоюється, та відповідною «захищеною підставою»
    • пр. Заявник був заарештован за протест проти політики уряду
    • пр. Заявнику погрожували насильством через те, що він/вона допомагали армії США
  1. Той факт, що уряд рідної країни заявника не може або не хоче його/її захистити.

Якщо заявник доводить переслідування в минулому, він або вона за законом має право на припущення, що він побоюється переслідувань у майбутньому на цій підставі. Тоді уряд США несе тягар демонстрації змінених обставин заявнику, його рідної країни та/або життєздатності внутрішнього переїзду в його рідну країну.

Наразі втеча від війни чи насильства у рідній країні не є достатньою умовою для отримання притулку в Сполучених Штатах за відсутності інших кваліфікаційних факторів. З цієї причини багато громадян України, які тікають від війни, можуть зустрічати труднощі із відповідністю вимог щодо отримання притулку. Однак кожна заява про надання притулку розглядається окремо на основі унікальних фактів і обставин заявника.

Розгляд заяв про надання притулку може тривати 4-6 років через рекордну кількість заяв про надання притулку, які вже розглядаються (понад 1,75 мільйона). Існує також значний ризик отримати відмову, тому було б корисно використовувати кілька різних шляхів, якщо заявник прагне отримати постійне місце проживання в США.

Можна подати заяву на притулок одночасно з заявою на інші статуси. Таким чином, хтось потенційно може подати заяву на надання притулку, одночасно подаючи заяву на зміну свого статусу через інші канали, такі як безпосередні родичі, сімейні переваги або візи на основі роботи. З іншого боку, заявки на возз’єднання сім’ї також можуть відрізнятися за часом розгляду, залежно від категорії родинного зв’язку та статусу родича в США на момент подання заявки. Подібним чином заявки на постійне проживання на підставі роботи можуть бути іншим варіантом, але вони мають свої проблеми.

Навіть якщо заявник має слабкі аргументи щодо отримання притулку, він все одно може звернутися за захистом відповідно до Конвенції проти катування (CAT) або принаймні про утримання від видворення з США, якщо він зможе довести, що у нього/неї є принаймні 51% шансів (більш імовірно, ніж ні) майбутніх переслідувань у разі повернення на батьківщину.